W dniach 30 sierpnia i 2 września 2022 roku na transportowym placu zabaw w Nachodzie odbyły się dwa spotkania dla seniorów. Spotkania były częścią czesko-polskiego mikroprojektu. Głównym tematem obu spotkań była samoobrona. Spotkania odbyły się w nowych pomieszczeniach budynku komunikacyjnego placu zabaw, gdzie czescy seniorzy dobrze go znają, gdyż przychodzą tu ze swoimi wnukami. W spotkaniu uczestniczyli zarówno czescy jak i polscy seniorzy, którzy otrzymali teoretyczne i praktyczne wskazówki od profesjonalnych trenerów z policji jak zachować się i bronić w sytuacjach napaści. Wszyscy seniorzy, którzy uczestniczyli w spotkaniu otrzymali prezent, którym był alarm osobisty. Z obu spotkań zostały wyniesione materiały, z których następnie powstał film instruktażowy. Film można znaleźć pod tym linkiem:
http://mestonachod.cz/mesto/dotacni-projekty/bezpecne-Nachod-Kudowa