„Senioriada 2023” zorganizowana z okazji Międzynarodowego dnia seniora, piękne spotkanie, podczas którego, w podgrupach seniorzy przygotowali krótkie scenki, przedstawienia w prezencie dla pozostałych gości. Ah, co to był za bal