Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V- A Republika Czeska - Polska na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 17 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Podczas spotkania będzie miała miejsce premiera płyty dla dzieci z wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima pt.: "Z serca babci, z serca dziadka - emocje w wierszach zapisane", która została nagrana przez uczestników warsztatów wokalnych.

Po części oficjalnej zapraszamy na drobny poczęstunek.