Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W programie seniorzy mieli zwiedzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej, odbyli spacer po mieście z przewodnikiem, a następnie wzięli udział w pikniku integracyjnym na kozielskich plantach. Zabawa była wspaniała, odbyły się konkursy tańca, a także konkurs wokalny piosenek zarówno polskich, jak i czeskich oraz wiele innych integracyjnych zabaw.

Uczestnicy z miast partnerów projektu – Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn – Koźle, Ceska Skalice, Nachod wzięli udział w wydarzeniach Święta smoka, mitycznej postaci, z którą związana jest legenda miasta. Wspólnie z przewodnikiem zwiedzili starówkę oraz Muzeum Podkrkonosi, w którego zbiorach znajdują się pamiątki Ziemi Trutnovskiej oraz tematyczne wystawy. Seniorzy wzięli udział w pokazach cyrkowych mieli także okazję obejrzeć występy zespołów muzycznych oraz uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących świętu.