Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V- A Republika Czeska - Polska na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 17 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

 

16 października 2018r., w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uroczystość podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Zaproszeni przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców i innych instytucji odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły nagrody za realizację projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

16 września zorganizowana zostanie w Świdnicy Senioriada Sportowa. Impreza rozpocznie się paradą seniorów, którzy przemaszerują z ul. Nauczycielskiej do Rynku, gdzie rozpocznie się zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Następnie na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się zawody sportowe.

Seniorzy też potrafią się bawić, taka teza znajduje swoje potwierdzenie po zakończonym w dniu 10 maja Pikniku Seniora czyli wydarzeniu projektowym, którego gospodarzem było miasto Kędzierzyn-Koźle. Na zorganizowanej na błoniach przy Domu Kultury „Koźle” imprezie bawiło się około 500 osób.