Na rzecz seniorów z terenu miasta Kłodzka prowadzone była działania mające na celu przede wszystkim ich aktywizację, integrację oraz edukację.