Partnerzy projektu podpisali list intencyjny o dalszej współpracy, w którym wyrażają chęć dalszej transgranicznej współpracy w zakresie polityki senioralnej.

Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V- A Republika Czeska - Polska na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 17 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

 

16 października 2018r., w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uroczystość podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Zaproszeni przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców i innych instytucji odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły nagrody za realizację projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.